Thomas Walker Arnold’un İslamın Yayılış Tarihi kitabı

Peygamberimiz Hz. Muhammed’e 40 yaşında inen ve dalga dalga bütün dünyaya yayılan son büyük din…

Küçük bir Arap kentinde doğup büyük gayretlerden sonra kabul gören İslam’ın bu derece yayılmış olmasının gerisinde yatan sebepler neler? Fetihler mi bu dini bu kadar yaygın hâle getiren? Yoksa birebir vakitte bir kültür ve medeniyet inşa etme kapasitesi mi?

Thomas Walker Arnold, oryantalistlerin İslâm hakkında çarpıtma yarışına girdiği bir periyotta kaleme aldığı makale ve kitaplarda, serinkanlı ve hakkaniyetli değerlendirmeleriyle dikkatleri çeken bir tarihçi.

Din anlayışı

O, hiçbir niyet, din anlayışının kılıç zoruyla bu derece yayılamayacağını, bu çeşitten değerlendirmelerin bir çarpıtma ve dezenformasyon olduğunu, İslâm’ın yayılmasında aslî sebebin, insanlığa sunduğu inanç ve yaklaşımlar içinde aranması gerektiğini söylüyor.

Sayfa: 448

Misyoner faaliyetleri

Bunu, bilhassa Hıristiyan misyonerlerin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki yayılma sebepleri üzerinden derinlikli tahlile tâbi tutuyor. Yalnızca Batılıların değil, Müslümanların bile zihninde yer etmiş kusurlu kabulleri kökten sarsacak ve insanların okuduktan sonra birçok sıkıntıya farklı bakmasını sağlayacak nitelikte bir eser…

Thomas Walker Arnold

Türkçede…

Çerkeşşeyhizâde Halil Halid Beyefendi tarafından ve Osmanlıca olarak neşredilen bu eser, Yüksel Kanar tarafından günümüz Türkçesine aktarılmış ve bu esnada birinci yayınlanışındaki kimi eksiklik ve kusurlar giderilmiştir.