TÜBAKOM: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz

ANKARA – Türkiye Barolar Birliği Bayan Hukuku Komitesi (TÜBAKKOM), İstanbul Sözleşmesi’nin imzaya açılışının 11’nci yılı münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Bundan tam 11 yıl evvel, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul Sözleşmesi’nin imzaya açıldığı vurgulayan TÜBAKKOM, “Türkiye’nin de kurucularından olduğu Avrupa Kurulu tarafından hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Çabaya Dair Avrupa Kurulu Sözleşmesi”, insanlığın utanç kaynağı olan ‘kadına yönelik şiddetin önlenmesi’ ve buna karşı çabada eşgüdümün sağlanarak temel standartların belirlenmesi üzere çok kıymetli bir misyonla, taraf devletlere yükümlülükler getiren birinci kontrat olarak tarihe geçti. Hem de birinci imzacısının Türkiye olduğu ve ismini İstanbul’dan alan mukavele olarak. Bu tarihi günün yıldönümünü, birebir onur ve misyonla kutlayabilmeliydik. Ne var ki, kutlama yapamadığımız üzere, bugüne dek ilmek ilmek işleyerek elde ettiğimiz kazanımların geri alınması tehdidiyle karşı karşıya kaldık” sözlerine yer verdi.

Bayan avukatlar olarak İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz çıkılmasını kabul etmedikleri belirtildi. Açıklama, şöyle devam etti:

“Açıkça yetki gaspı niteliğinde olan bu süreç, yok kararındadır. Ne İstanbul Sözleşmesi’nden ne de kazanılmış tek bir hakkımızdan vazgeçmeyecek; bayana yönelik sistematik şiddeti durdurana kadar çabamızı sürdüreceğiz. İstanbul Sözleşmesi’nden, Cumhurbaşkanlığı kararı ile çekilme kararının iptali talebiyle açılan ve hala Danıştay’da temelden görüşülmekte olan dava evraklarında; hukukun işleyeceğine duyulan inanç ve itimatla, binlerce avukat eliyle getirilmiş, on binlerce bayanın çığlığı ve umudu eklidir.

İstanbul Mukavelesi, Türkiye’nin sorunu, Türkiye’nin davasıdır. Danıştay’da Sözleşme’den çekilmesi kararının iptaline ait davalarda, gözetilmesi gereken; temel hak ve özgürlüklere ait bu kontrattan, tek kişinin iradesiyle çıkılıp çıkılmayacağı, hasebiyle hukukun üstünlüğü unsurlarına bağlı kalınıp kalınmayacağıdır. Bizler, ülkemizde insan haklarına dayalı hukuk devletini hayata geçirme kararlılığında olan bayan avukatlar olarak, imzaya açılışının 11’inci yılında bir defa daha tekrar ediyoruz: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!“ (DUVAR)